Hayatın Kaynağı

Su; hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde. Anlaşılır bir söylemle ‘HAYATIN KAYNAĞI’.
Suyun güncel hayatta kullanım şekillerinden biri de, insanların doğal alanlara karşı var olan özlemleri sonucu oluşturdukları peyzaj alanlarıdır. Yani, canlı öğeleri de bünyesinde bulunduran yeşil ögesinin baskın olduğu mekanlar.
Sulama sistemleri; günümüz şartlarında ciddi bir silah konumunda olan ‘SU’ faktörünün, yeşil ögesinin baskın olduğu mekanlarda, etkin ve yarayışlı bir şekilde kullanımını sağlayan sistemlerdirYer kürenin en önemli problemi mevsimsel değişimler ve kuraklık artık hayatımızın bir parçası oldu.

Özellikle 18. ve 19. yy da büyük bir atılım olarak dünya tarihine geçen sanayi devrimi ile beraber insanoğlu ve dünya arasında başlayan rekabetin kazananı ve kaybedeni yavaş yavaş ortaya çıkmakta… Yaşamın devamlılığını sağlayan faktörlerden biri olan suyun önemi ise daha da artmakta. Su nedenli global ölçekli savaşların çıkması çok uzak bir ihtimal değil.

Artık, su kullanımında akılcı çözümlere yönelmek kaçınılmaz bir gereklilik oldu ki suyun da tükenebilir bir kaynak olduğu gerçek.Tabii ki nefes almamızı sağlayan, oksijen üretimi yapan bitkisel objelerin de tıpkı insanoğlu gibi yaşamlarını devam ettirmeleri gerekmekte ve bu koşulu sağlayacak olan suyun yönetimi de doğa ile beraber bizlerin de elinde.

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda her bireye ciddi pay düşmekte. Gelecek nesillere, bu kaynağın aktarımı hususunda ayrıca bir çaba gerekmekte.

Bu tespitler ışığında; 2006 yılında Ankara merkezli olarak kurulan firmamız, otomatik – manuel sulama sistemleri ve çevre düzenleme hizmetleri konularında ,yurtiçi ve yurtdışında, kullanıcılara hizmet vermektedir.

Bünyemizdeki uzman peyzaj mimarlarınca bitkisel ihtiyaçlara göre projelendirilen alanlar teknik personellerimizce, uygulama sefi gözetiminde, kullanıcı istekleri doğrultusunda, en kısa sürede tesis edilerek kullanıma sunulur.

Hızla betonlaşan yaşam alanları içinde, doğal alanların yeniden tesisi oldukça önemlidir. İnsan merkezli yapılması gereken bu çalışmalarda su faktörünün etkin kullanımı ana unsur haline gelmiştir.

Bu nedenle su, ihtiyaç oranında kullanılmalı ve alana homojen olarak verilmelidir.

Aplikasyonu yapılarak kullanıma sunulan sistemler, gerekli nitelikleri taşıdığı takdirde 12 ay gibi bir süreçte kendisini amorti edebilmektedir.

Firmamız bu noktada bilgi, birikim ve tecrübesi ile devreye girerek ekonomik döngülere sahip olan sulama sistemlerinin ve planlı yaşam alanlarının oluşturulmasında etkin rol üstlenir.