Selenoid Vanalar

Ana su dağıtım hattından lateral hatlara su alımında kullanılan, sistemin açılıp kapanmasını sağlayan elemanlardır. 1″, 1 1/2″, 2″, 3″ anma çaplarında olup elektrik ile kumanda edilebilen, PVC ve döküm gövdeli, vandalizime dayanıklı, selonoid bobin ile manuel çalıştırılabilen, 0,5 ila 68,0 m³/h debi, 1,0 ila 13,80 bar basınçlarla sisteme entegre olan ürünlerdir. Selonoid vanalar sulama kabloları ile kontrol ünitesine bağlanır.  Vandalizime dayanıklı vana kutuları içerisine yerleştirilir.